10 Αλήθειες για την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

 

 

1. Η μάθηση αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο. 

Είναι ουσιαστικό να ξεκινήσετε με την κατανόηση των ικανοτήτων, των προτιμήσεων και των επιθυμιών των μαθητών και στη συνέχεια να επιλέξετε την κατάλληλη τεχνολογία.

 

 

2. Δεν υπάρχει ιδανική τεχνολογία.
Αυτό το οποίο θεωρείται επιτυχημένη πρακτική σε μια τάξη, σε άλλη μπορεί να είναι ανεφάρμοστο, ανεπιτυχές και ανεπιθύμητο.

 

 
3. Ψηφιακοί αυτόχθονες; Περίπου.

Όντως, τα παιδιά εξοικειώνονται γρήγορα με την τεχνολογία, αλλά δεν προλαμβάνουν τις εξελίξεις , όπως υποστηρίζουν μερικοί.


 

 
4
.Δημιουργήστε στην πράξη.
Στοχεύστε ψηλά αλλά να είστε ρεαλιστές όσον αφορά στους πόρους που διαθέτετε. Σκεφτείτε δημιουργικά και αξιοποιήστε τις δυνατότητες που σας παρέχονται. Θα εκπλαγείτε με το πόσα πολλά μπορείτε να επιτύχετε.

 

 

5. Για να πιστεύετε σε κάτι, πρέπει να το γνωρίζετε.
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά κανόνα χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην τάξη ή/και στην προσωπική τους ζωή, ξέρουν ότι η εφαρμογή της  είναι σημαντική και ωφέλιμη για τους μαθητές τους. Εκείνοι που δεν τη χρησιμοποιούν, απλά δεν μπορούν να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις πιθανές εφαρμογές της.

 

 

6. Οι ηγέτες έχουν οπαδούς.
Εάν ο διευθυντής του σχολείου χρησιμοποιεί την τεχνολογία,  το ίδιο θα κάνουν και οι δάσκαλοι.

 

 

7. Φιλτράρισμα: Μη βιάζεστε.

Το να αποκλείσετε υλικό και ιστοχώρους,  είναι εύκολο αλλά μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε ιστοτόπους και να αξιολογήσετε τις δυνατότητες τους. Έπειτα μπορείτε να πάρετε συνειδητές αποφάσεις.
 

 
8. Η τεχνολογία δεν αποτελεί πάντα το ενδεδειγμένο εργαλείο μάθησης

Υπάρχουν φορές που η εκμάθηση επιτυγχάνεται καλύτερα  χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μην τη χρησιμοποιήσετε.
 

 
9. Διδασκαλία και μάθηση δεν είναι το ίδιο.
Τα  τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κάθε μια είναι συχνά πολύ διαφορετικά. Έχετε το υπόψη σας, όταν καθορίζετε προτεραιότητες.
 

 
10. Να θέτετε υψηλούς στόχος
Η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να βοηθά τους μαθητές να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Κρατήστε υψηλά τις προσδοκίες.

 

Via Edudemic